Coaching

Team coaching

Vervoort Stoelinga managementadvies & coaching ondersteunt de professionalisering van de ‘mens in de organisatie’. Wij zijn er voor de moeilijke momenten. We begeleiden managers, teams en individuele medewerkers via coaching, advies en praktische ondersteuning. Samen ontwikkelen en aanpassen. Want veranderen? Dat doet pijn, het zorgt voor gedoe en leidt af van de kernzaken.

 

Elke organisatie en elk team heeft een doel. Als het goed gaat met de mensen, gaat het goed met de organisatie. Zij ‘zijn’ de organisatie en zorgen voor resultaat, energie en bezieling. Maar soms is 'de pit’ er uit. Er treedt storing of stagnatie op. Energie lekt weg, plezier verdwijnt. Dan kan team coaching of individuele coaching helpend zijn. Van onbewust onbekwaam naar bewust en bekwaam om samen zelfstandig de volgende stappen te zetten.


Vervoort Stoelinga helpt. Dichtbij en respectvol. Als coach en als sparringpartner. Wij houden je een spiegel voor en richten onze aandacht op alles wat werkt. En dat betekent: patronen loslaten, professionaliteit en persoonlijkheid ontwikkelen. Het resultaat? Een betere samenwerking en meer werkplezier! 

Daarvoor werken wij met een ‘systematische bril’. Samen kijken we naar jouw plek in het systeem. Oftewel: hoe voel en gedraag jij jezelf? Maar ook: hoe voelt en gedraagt het team zich? Wat helpt bij onze doelen en wat helpt niet? Alles wordt helder en duidelijk. De belemmeringen, ingesleten patronen en obstakels.

 

Verwerking indrukwekkende ervaringen n.a.v. het Covid virus

Teams en individuele medewerkers worden in deze periode op het werk en thuis geconfronteerd met veel en uiteenlopende maatregelen.
De snelheid en intensiteit van de wijzigingen kunnen samen met de soms schokkende ervaringen op het werk grote impact hebben. Op de mens achter de zorgverlener én op het team als geheel. Professionele distantie is dan niet altijd goed vol te houden want dit raakt iedereen diep.

 

Vragen als: "Deed ik het goede? Had ik meer moeten doen? Wat is nu mijn taak? Ons team draait niet lekker meer, de energie is weg!".

Deze vragen en emoties grijpen soms harder aan dan normaal en kunnen het werk of privéleven belemmeren. 

 

Emoties zijn een gezonde reactie op een ongezonde situatie die kortdurend bijzondere aandacht vragen. Niet ingewikkeld, een luisterend oor van iemand met ervaring in de zorg, geduldiger dan collega's of de leidingevende nu kunnen zijn. Iemand die emoties de juiste aandacht geeft en terugbrengt naar behapbare proporties.

Dit kan in een of enkele individuele gesprekken maar vindt bij voorkeur via momenten van teamreflexie plaats. Zo nodig volgt advies aan de organisatie over de vraagstukken die leven of doorverwijzing. Maar dat blijkt vaak niet nodig, als de druk weer van de ketel is.


Individuele coaching

Elke teamlid levert een bijdrage aan het teamresultaat. Ieder heeft de verantwoordelijkheid om te leren en ‘fit’ te blijven voor het werk. Samenwerken, feedback geven en ontvangen, verbinden, collegialiteit en creativiteit zijn belangrijke vaardigheden. Als het even moeilijk is en stokt, kunnen gerichte persoonlijke aandacht, inzicht-gevende gesprekken en oefeningen de brug slaan tussen diepte- en hoogtepunt. Van ‘alleen’ naar weer ‘samen’- werken.


Een geaard mens staat stevig op de grond. Sterk als een boom. Je zit ‘goed in je vel’ en zet je kwaliteiten als vanzelf in: "Het stroomt."

 

De rol van leiding geven

Veiligheid, ontspanning en plezier is voor mensen een voorwaarde om te leren. Hierbij speelt de leiding een belangrijke rol. Door het scheppen van de juiste kaders, door het geven van ruimte. Maar hoe doe je dit? Wat pak ik vast en wat laat ik los? Wat is mijn rol als leider? Welke persoonlijke kwaliteiten zet ik in?

 

De juiste hulp en ondersteuning voor medewerkers en het team is cruciaal. Met ‘fitte’ leiders voor het team, want ook zij zijn onderdeel van succesvolle team- en/of individuele coaching. Vandaar dat leidinggevenden actief betrokken worden en ook zelf de volle aandacht krijgen bij de coaching.